Stres v uniformi

  • Šifra artikla:
  • Cena z DDV: 22,00 €
  • Popust: 0,00 %
  • Spletna cena z DDV: 22,00 €
Nazaj Dodaj v košarico

Splošen opis

Knjiga je primerna za širok krog bralcev, za vse, ki želijo več izvedeti o stresu in vsem, kar ga spremlja; odgovorne v podjetjih, ki skrbijo za varnost in zdravje pri delu; lastnike podjetij in vodstveni kader v organizacijah, da se izognejo finančnim in drugim negativnim posledicam stresa; nekdanje, sedanje in bodoče uslužbence policije, pa tudi uslužbence drugih uniformiranih poklicev, da lahko dobijo dodaten vpogled in osvetlitev lastnega položaja in življenjskih okoliščin; in ne nazadnje za vse, ki si želijo več zadovoljstva pri delu in v življenju na splošno.

 

Eden izmed ciljev, ki sem ga zasledoval med pisanjem knjige, je spodbuditev bralcev, ne glede na to, ali svoje delo opravljajo v uniformi ali v civilnih oblačilih, k pridobivanju osebnostnih kompetenc in prevzemu odgovornosti v življenju. Ne nazadnje je to tudi edini način, da se znamo in zmoremo soočati z vse bolj kompleksnimi zahtevami in izzivi sodobnega časa ter tako vplivati na kakovost lastnega življenja in življenja drugih ljudi.

 

Adil Huselja, avtor knjige

 

O knjigi:

Zelo sem hvaležna, da je Adil v naših vrstah in da sem ga lahko spoznala, ko mi je bilo najhuje v življenju, ter da danes lahko berem njegovo knjigo. Poleg predstavitve stresa knjiga ponuja tudi vrsto nasvetov, kako se mu izogniti in kako zmanjšati njegove negativne posledice. Zato srčno upam, da jo bo prebralo čim več bralcev.

Mirela Ćorić, Ženska leta po izboru revije Zarja, policistka odlikovana z medaljo za hrabrost in medaljo za požrtvovalnost.

 

Vsenavzočnost stresa v današnjem času nas sili v to, da se poučimo o tem, kako učinkovito upravljati z njim v našem poklicnem in zasebnem življenju ter ohraniti dobro psihofizično zdravje in počutje. Knjigi želim, da najde pot do tistih, ki iščejo razloge in odgovore na tovrstne težave in jim pomaga razumeti dinamiko in škodljive posledice stresa. Kajti to je šele prvi, vendar nujni korak, ki bo opolnomočil osebe na robu zloma, da bodo lažje sprejele ustrezne ukrepe za pot proti okrevanju ter prilagodile svoje vsakodnevno funkcioniranje v poklicnem in zasebnem življenju.

 Lilijana Šprah, doktorica medicinskih ved in univ. dipl. psihologinja,  Družbenomedicinski inštitut, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

 

Poleg podpore vodstva policije je pri izvajanju nalog povezanih s psihosocialno pomočjo bistvenega pomena vloga posameznikov, ki v policiji neposredno skrbijo za izvajanje pomoči in zaposlenim posredujejo informacije o možnostih tovrstne pomoči (avtor knjige je v tem delu odigral zelo pomembno vlogo). Knjiga predstavlja pomemben pripomoček za vse, ki so (in bodo) vključeni v sistem nudenja in prejemanja psihosocialne pomoči ter vodjem organizacijskih enot v policiji.

 Janko Goršek, nekdanji generalni direktor policije, trenutno je policijski ataše na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Sarajevu.